People – Planet – Profit

ANSVARLIGHED OG RAPPORTERING

Virksomheder har en forpligtelse til, og forbrugere, myndigheder og investorer en klar forventning om, at der tages ansvar for miljø, klima, medarbejdere og menneskerettigheder i hele værdikæden. Dette skal bl.a. gøres ved, at virksomheden drives med ansvarlighed og nødvendig omhu og at der f.eks. bl.a. anvendes ansvarlige indkøbsprocesser. Der skal laves risikovurderinger, ligesom politikker og procedurer, der kan hjælpe jer med at forebygge skader på miljøet, klimaet eller krænkelser på menneskerettighederne, skal være på plads.
Ansvarlig og bæredygtig forretningsudvikling
Klima, bæredygtighed, mindre udledning af CO2, begrænsning af affald, effektivisering af produktion, genanvendelse og social ansvarlighed er alle emner på den globale dagsordning. For virksomheder handler bæredygtighed ikke blot om at udvise ansvarlighed, det er i stigende grad en forudsætning for at tiltrække investorer, arbejdskraft og samarbejdspartnere.

Sammen kan vi lykkes så I kan tilbyde jeres kunder en mere bæredygtig fremtid.

People – Planet – Profit

ANSVARLIGHED OG RAPPORTERING

Virksomheder har en forpligtelse til, og forbrugere, myndigheder og investorer en klar forventning om, at der tages ansvar for miljø, klima, medarbejdere og menneskerettigheder i hele værdikæden. Dette skal bl.a. gøres ved, at virksomheden drives med ansvarlighed og nødvendig omhu og at der f.eks. bl.a. anvendes ansvarlige indkøbsprocesser. Der skal laves risikovurderinger, ligesom politikker og procedurer, der kan hjælpe jer med at forebygge skader på miljøet, klimaet eller krænkelser på menneskerettighederne, skal være på plads.
Ansvarlig og bæredygtig forretningsudvikling
Klima, bæredygtighed, mindre udledning af CO2, begrænsning af affald, effektivisering af produktion, genanvendelse og social ansvarlighed er alle emner på den globale dagsordning. For virksomheder handler bæredygtighed ikke blot om at udvise ansvarlighed, det er i stigende grad en forudsætning for at tiltrække investorer, arbejdskraft og samarbejdspartnere.

Sammen kan vi lykkes så I kan tilbyde jeres kunder en mere bæredygtig fremtid.

Rådgivning, eksekvering og afholdelse af workshops

VI RÅDGIVER JER GENNEM HELE PROCESSEN

CIRCULAR MINDED består af rådgivere, som er eksperter inden for den grønne omstilling. Vi rådgiver jer til at blive mere social, miljø- og klimamæssig ansvarlige gennem bedre anvendelse af jeres ressourcer og bidrager med viden til at træffe bedre beslutninger, så I fremstår og agerer som en ansvarlig bæredygtig virksomhed. Vi kan rådgive, eksekvere og afholde workshop alt efter jeres behov.